ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0007
"ШАНС ЗА УСПЕХ НА ВСЯКО ДЕТЕ"

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" - гр.ВИДИН


Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. ОУ"Отец Паисий"-Видин носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"

" Ако бях добър вълшебник, щях да ти подаря......" и  изработването на макет '' Зимна приказка"- направен  от децата с празнично настроение.
                         
     Трите клуба от ЦДГ 8,,Здравец"-"Приказен свят"  ,"Танци"   и "Вокална група"     започнаха своята дейност свързана с проекта . Децата от клуба по танци започнаха разучаване  на  българско народно хорце "Тръгнала е Ганка". Вокалната клуба се сбогуват с есента,изпълнявайки песента " Вятърко листи в гората пилей". Използвайки народните приказки, представянето им с настолен театър провокира трайния интерес към книгата и към народното творчество в клуб "Приказен свят"  .
Учениците от клуб "Вокална група" с ръководител Анета Илиева.Подготовка за участие в Коледния концерт.
Учениците от клуб "Аз обичам да чета" с ръководител Лиляна Ангелова.Заедно, страница след страница, започна четенето на книги. Целта е децата да станат активни читатели.
Малките  хоротропци от клуб "Танци", при ОУ "Отец Паисий", посещават заниманията с голямо нетърпение, интерес, желание и въодушевление.
С много усърдие децата изучават основните елементи на българските народни хора и танци.

Конкретните цели на репетициите са:
    Ориентация в посоките напред, назад, дясно и ляво;
    Правилна постановка на корпус, крака, ръце и глава;
    Изграждане на ритмично чувство;
    Изграждане на навици за координация;
    Развитие на двигателна и музикална култура;
    Чисто техническо изпълнениe на изучените танцови движения и хора;
    Сценично изпълнение на танци;

В клуб "Танци" изучаването на народните танци и хора е лесно, увлекателно и изключително приятно занимание за децата от училището!

Ю.Браткова

В клуб "Фолклор на етносите" участниците изучават традициите  и обичаите на българите и ромите. За обичаите свързани с празника Баба Марта учениците вложиха много любов и старание за изработването на  мартеници и празнична декорация на училището.


През последните десетилетия информационните технологии променят ежедневието, навиците и начина на мислене на хората. Тази тенденция е отразена в учебния материал за всички възрасти, за да бъде образованието актуално. Начинът на преподаване също се променя, като все по-широка популярност придобива електронното обучение, което се прилага успешно в различни области.
Заниманията в клуб "Информационни знания"  предизвикат  интереса и одобрението на  учениците. Те успешно осъщестяват диалог с компютъра и се справят с практически задачи, при изпълнението на които  придобиват необходимите знания и умения.
Във връзка с настъпващата пролет и предстоящия училищен концерт учениците от клуб "Информационни знания"  реализираха проект "Първа пролет" и изработиха покани.
Квалифицираните  преподаватели  А. Минкова и Р. Денева  имат за цел да дадат високо качество на образование на своите ученици.

Учениците от клуб "Приказен свят" посещават заниманията с голямо нетърпение и желание. В тях се провокира траен интерес към книгата и се поражда
потребност от прочитането и. Участват колективно в четене на книжки и тяхното обсъждане. Имат възможност за преразказване и словестно обрисуване, за изразително четене и четене по роли. Учениците илюстрират художествен текст с голям ентусиазъм, по този начин те разкриват своите творчески способности и таланти.


Веселка Николова

На литературната вечер под наслов "Пролет е дошла",  участниците в клуб "Фолклор на етносите" при ІV а клас и клуб "Аз обичам да чета" при ІІІ а клас представиха пролетен парад     " На мегдана в село Веселинка", където драматизираха приказките "Сливи за смет", "Хитър Петър и гостенчето му"
КЛУБ "ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ"
РЪКОВОДИТЕЛ: НИКОЛЕТА СЛАВЧЕВА

Днес 19 март 2013, учениците от Клуб "Фолклор на етносите" с ръководител Николета Славчева изложиха  рисунките си, върху които работеха в продължение на една седмица. Темата на изложбата е 22 март - Денят на пролета. По този начин участниците в клуба искат да поздравят всички учители, ученици и родители с настъпването на пролета. Предстоят още изненади за пролетните и великденските празници, върху които работим.